Energie

Energie

Wat is energie? Voor de één is het iets ontastbaar en voor de ander is het iets praktisch. Een huishouden draait op energie, je huis wordt warm door energie in de vorm van gas. Bij het koken, wassen, drogen en nog meer huishoudelijke klussen ben je energie nodig in de vorm van elektriciteit. Je auto rijdt ook pas als je er brandstof in hebt gestopt, zo is het ook met je lichaam. Als je geen energie besteed aan je lichaam zal deze afsterven. De meest bekende energie (en tastbaar) voor je lichaam is voedsel, zonder voedsel kunnen we niet leven.

Er zijn ook energieën van buiten af die je kunnen beïnvloeden. Als je verliefd bent, en dit is wederzijds, kan je veel energie ontvangen van de persoon waar verliefd op bent. Dit is een positieve situatie maar je kunt je vast voorstellen dat dit anders is als je in een omgeving woont waar veel ruzie wordt gemaakt. In deze situatie kun je negatieve energieën opnemen, ook kan het gebeuren dat je hierdoor gebrek aan energie hebt.

Maar je hebt ook andere energieën in de vorm van emoties, namelijk: liefde, vreugde, woede, verdriet en angst. Deze energieën doen meer met je lichaam dan je door hebt, als je het niet kunt uiten gaat het vast zitten in je lichaam. Helaas gebeurt dit maar al te vaak en ontstaan er klachten.

Deze klachten kan ik met behulp van Shiatshu behandelen maar ook zal ik op energie niveau de klachten behandelen. Dit doe ik met behulp van universele energie en Polariteitmassage. Op bepaalde plekken in je lichaam kan te veel energie (vaak negatieve energie) aanwezig zijn en zal ik deze trachten weg te laten vloeien. Maar ook het tegenovergestelde kan gebeuren, dat er te weinig energie aanwezig is, hier zal ik dan energie geven om alles weer in evenwicht te krijgen. Meer informatie over Polariteitmassage kan vinden onder de knop massagetechnieken, Universele energie wordt hieronder uitgelegd.

Universele energie

Voor meer dan 3,5 miljoen mensen op de aarde is de Universele energie methode inmiddels een mogelijkheid om de eigen gezondheid te verbeteren of naasten te helpen. Zij hebben ten minste de Basiscursus gevolgd. Velen volgden ook één of meer vervolgopleidingen, die in dit onderwijs “niveau” worden genoemd.

De opleiding volgens de Universele Energie methode is één van de vele mogelijkheden om te leren met energie te werken. Deze opleiding is echter in die zin anders, dat er in heel compacte cursussen veel mogelijkheden worden gegeven om toe te passen. Wie voor de Universele Energie opleiding kiest doet dat vanwege de eenvoudige no-nonsense aanpak, of de bijzondere mogelijkheden, of het feit dat anderen goede ervaring er mee hebben, of omdat men eerst zelf door iemand met deze methode behandeld is en gemerkt heeft hoe goed de resultaten zijn.

Het gaat echter veel verder dan slechts de eigen gezondheid positief beïnvloeden. Na het 2e cursusweekend kan men al grote aantallen mensen op afstand energie geven. Velen merken dat het eigen verouderingsproces wordt afgeremd of dat men weer veel vitaler wordt of dat men er jonger uit gaat zien. Bij de mens wordt slechts een klein deel van de hersenen gebruikt. Door de energieoverdrachten wordt een groter deel van de hersenen gebruikt. Dan kan men bijvoorbeeld energetische diagnose stellen door polsvoelen en ook op afstand. Deze diagnose komt echter nooit in de plaats van de medische diagnose van een arts. Het toepassen van de Universele Energie methode vervangt niet de reguliere medische zorg maar vormt een aanvulling daarop. Er kan ook nooit gegarandeerd worden dat het beoogde effect wordt bereikt met UE, dat kan trouwens bij geen enkele methode. Zelfs een chirurg die een gezwel uit het lichaam verwijderd kan niet garanderen dat daarmee het ziekteproces stopt. Met de UE methode zijn al vele goede resultaten bereikt, soms tot verbazing van artsen en chirurgen die “plotseling” niets meer kunnen vinden in het lichaam. Denk vooral niet dat daarmee nooit meer een operatie nodig zal zijn. Wel kan met UE de nawerking van narcose worden beperkt en kan herstel bevorderd worden.

UE kan ook worden toegepast als preventie en ter bevordering van de algemene gezondheid. Bij epidemieën kunnen grote groepen mensen worden geholpen, vaak zien we dan dat de verwachte uitbreiding van een epidemie wordt voorkomen. Hetzelfde zien we bij ziekten van de veestapel, meestal kan de verdere groei worden ingedamd. Soms kunnen zielen van overledenen de weg niet vinden naar het Licht. We spreken dan van dolende zielen, mensen kunnen daarvan verstorende invloeden ondervinden. In die gevallen kunnen we met UE helpen deze zielen naar het Licht te geleiden. Een ander aspect is het communiceren met Hogere Wezens dat geleerd wordt, zo kan men antwoord krijgen op vragen of nieuwe inzichten krijgen. Dit vraagt de nodige oefening en geduld van degene die het toepast.

Wilt u dagelijks energie ontvangen? Kunt u mij een mail sturen met daarin uw naam en geboortedatum dan zal ik u twee weken lang energie sturen. Als u voordat deze twee weken om zijn mij een bericht stuurt met de bevindingen en of u nog langer energie wilt ontvangen zal ik (als het wenselijk) deze periode verlengen. Is dit niet het geval zal ik automatisch stoppen met energie sturen. Dit alles is geheel kosteloos.

Wie geïnteresseerd is het volgen van een universele energie opleiding kan in het noorden terecht bij:

• Hennie Gjaltema in Makkinga, info Stapvoorstapsamen.nl
• Bert van der Beek, info Directcentre.nl

Voor het volgen van Universele energie opleidingen in de rest van het land kunt u de site www.shyholland.nl raadplegen.