Consult

Consultduur : 1 uur
Prijs : 50 €


Shiatsu wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Ik sta niet in de zorggids en in kies en vergelijk. Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVST en RBCZ, bij deze laatste sta ik niet in het HBO register.

Ik adviseer altijd om bij uw eigen zorgverzekering te informeren.

De betaling vindt contant en bij voorkeur gepast plaats of u kunt het bedrag elektronisch
overmaken, waarna u een nota ontvangt die u ter declaratie bij uw verzekeringsmaatschappij
kunt indienen.

Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang.
Afspraken die niet tijdig geannuleerd of niet nagekomen zijn worden volledig in rekening gebracht.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie NVST (www.nvst.nl) en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu)