Shiatsu

Shiatsu betekent letterlijk druk met de vingers. Op een ontspannen manier en met gebruik van het natuurlijk lichaamsgewicht wordt druk uitgeoefend op bepaalde punten op het lichaam. Door deze druk wordt de energiestroom in de energetische kanalen in het lichaam (meridianen) beïnvloed. Hierdoor wordt lichaam en geest gedwongen om een beter evenwicht te zoeken.
Klachten die met shiatsutherapie kunnen worden bestreden, zoals:
RSI
Hoofdpijn
Rugpijn
Tenniseleboog
Menstruatieklachten
Maag- en darmklachten
Nek- en schouderklachten
Klachten tengevolge van stress
 
Karui Shiatsu Ryoho is zeer geschikt voor fibromyalgie patienten aangezien bij deze behandeling weinig tot geen druk wordt uitgeoefend op het lichaam. Voorts wordt shiatsu veel toegepast bij afbouw van stress en ter algemen ondersteuning van de gezondheid.
Intake
 
Het is voor mij als therapeut van groot belang me een beeld te vormen van u als cliënt en welke rol de klachten spelen in het geheel. Ik besteed tijdens het intake gesprek dan ook aandacht aan de klachten, uw medische voorgeschiedenis, en uw persoonlijke situatie, voor zover dit betrekking heeft op de te behandelen klachten. Bovendien is de intake natuurlijk bedoeld om even rustig kennis met elkaar te maken en uw vragen te beantwoorden.
Na afloop van het intake gesprek volgt een eerste, algemene behandeling. Deze eerste behandeling gebruik ik om de exacte aard van uw klachten in kaart te brengen en mede aan de hand hiervan bepalen we samen het verdere verloop van uw behandelingen.
Voorafgaand op iedere volgende behandeling bespreken we samen kort de effecten van de vorige behandeling, en wordt desgewenst het behandelschema of de aard van de behandeling aangepast.
Behandeling
 
Het is aan te raden vanaf ca. 1 uur voor de behandeling niet meer te eten. Rust inplannen na een behandeling heeft uiteraard de voorkeur, maar in principe kunt u na een massage met hervonden energie uw normale werkzaamheden hervatten.
 
Drink voldoende water na een behandeling! In enkele gevallen (met name na de eerste behandeling) wil het wel eens voorkomen dat cliënten hoofdpijn krijgen. Door de massage wordt de bloedsomloop en stofwisseling gestimuleerd en worden afvalstoffen beter afgevoerd. Echter, hiertoe is het wel noodzakelijk voldoende vocht tot u te nemen!